Qureyş surəsi

106:3

Bu evin Rəbbinə (Kə´bənin sahibi Allaha) ibadət etsinlər!