Nəsr surəsi

110:2

İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman