İxlas surəsi

112:4

Onun heç bir tayı-bərabəri (bənzəri) də yoxdur!"