Fil surəsi

105:3

Onların üstünə qatar-qatar quşlar (əbabil quşları) göndərdi.