Fil surəsi

105:2

Məgər (Rəbbin) onların hiyləsini boşa çıxartmadımı?!