Fələq surəsi

113:5

Və bir də paxıllığı tutanda paxılın şərindən!"