Fələq surəsi

113:1

(Ya Peyğəmbər!) De: "Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!