Quran kəliməsinin mənası oxumaq, qiraət etmək deməkdir.

Quran surələri