Zuxruf surəsi

43:83

(Ya Peyğəmbər!) Qoy onlar və´d olunduqları günə (qiyamət gününə) qovuşana qədər (bihudə işlərə) qurşanaraq (dünyada özləri üçün) oynayıb əylənsinlər!