Zuxruf surəsi

43:73

Orada sizin üçün bir çox meyvələr vardır, onlardan yeyəcəksiniz!