Zuxruf surəsi

43:70

Siz də, zövcələriniz də sevinc içində Cənnətə daxil olun!"