Zuxruf surəsi

43:7

Onlara elə bir peyğəmbər gəlməzdi ki, ona istehza etməsinlər!