Zuxruf surəsi

43:69

O bəndələr ki, ayələrimizə iman gətirib (Bizə) təslim olmuşlar.