Zuxruf surəsi

43:59

O (Məryəm oğlu İsa) ancaq ne´mət (peyğəmbərlik) verdiyimiz və (Allahın qüdrəti ilə atasız yaradıldığı üçün) İsrail oğullarına örnək (ibrət) etdiyimiz bir bəndədir.