Zuxruf surəsi

43:56

Və onları sonradan gələnlərə misal və ibrət dərsi etdik.