Zuxruf surəsi

43:55

(Fir´on əhli) Bizi qəzəbləndirdikdə onlardan intiqam alıb hamısını (suya) qərq etdik.