Zuxruf surəsi

43:50

Biz onları əzabdan qurtaran kimi sözlərindən döndülər.