Zuxruf surəsi

43:47

(Musa) mö´cüzələrimizi onlara gətirər-gətirməz onlar bu mö´cüzələrə lağ edib gülmüşdülər.