Zuxruf surəsi

43:46

Biz Musanı Öz mö´cüzələrimizlə Fir´on və onun ə´yan-əşrafının yanına göndərmişdik. O demişdi: "Mən aləmlərin Rəbbinin elçisiyəm!"