Zuxruf surəsi

43:43

Buna görə də sən özünə vəhy olunandan (Qur´andan) yapış. Həqiqətən, sən düz yoldasan!