Zuxruf surəsi

43:42

Yaxud (sən həyatda ikən) onlara və´d etdiyimizi (əzabı) göstərəcəyik. Həqiqətən, Biz onlara (əzab verməyə) qadirik!