Zuxruf surəsi

43:34

Eləcə də evlərinin qapılarını və söykəndikləri taxtları (gümüşdən düzəldərdik).