Zuxruf surəsi

43:30

Onlara haqq (olan Qur´an) gəldikdə: "Bu sehrdir, biz onu inkar edirik!" - dedilər.