Zuxruf surəsi

43:3

Biz onu, anlaya biləsiniz deyə, ərəbcə Qur´an etdik.