Zuxruf surəsi

43:29

Xeyr, Mən onlara da, atalarına da özlərinə haqq (Qur´an) və (həqiqəti, şəriət hökmlərini) bəyan edən bir peyğəmbər gələnədək gün-güzəran verdim!