Zuxruf surəsi

43:21

Yoxsa onlara bundan (bu Qur´andan) əvvəl bir kitab vermişik və onlar (Allahdan başqasına ibadət etməyin mümkünlüyü barəsində) ona istinad edirlər?!