Zuxruf surəsi

43:2

(Haqqı batildən ayıran) açıq-aydın Kitaba and olsun ki,