Zuxruf surəsi

43:15

Amma (müşriklər mələklər Allahın qızlarıdır deyə) Ona Öz bəndələrindən övlad isnad etdilər. Həqiqətən, insan (Allahın ne´mətlərinə) açıq-aşkar naşükürdür!