Zuxruf surəsi

43:14

Həqiqətən, biz (öləndən sonra) Rəbbimizin hüzuruna qayıdacağıq!"