Zuxruf surəsi

43:13

Ona görə ki, onları minəsiniz, sonra minib oturduğunuz zaman Rəbbinizin ne´mətini yada salaraq deyəsiniz: "Bunları bizə ram edən Allah pakdır, müqəddəsdir! (Əgər Allahın köməyi olmasaydı) bizim onlara gücümüz çatmazdı.