Zumər surəsi

39:66

Xeyr, yalnız Allaha ibadət et və (Onun ne´mətlərinə) şükür edənlərdən ol!"