Zumər surəsi

39:62

Allah hər şeyin xaliqidir. O, hər şeyə vəkildir!