Zumər surəsi

39:56

(Elə edin ki, sonradan) bir kəs: "Allaha itaət barəsində etdiyim təqsirlərə görə vay halıma! Həqiqətən, mən (Allahın hökmlərinə, Qur´ana, Peyğəmbərə və mö´minlərə) istehza edirdim!" - deməsin.