Zumər surəsi

39:40

Rüsvayçı əzab kimə gələcək, kim həmişəlik əzaba düçar olacaqdır!"