Zumər surəsi

39:33

Haqqı (Qur´anı) gətirən və onu təsdiq edənlər (Peyğəmbər və mö´minlər) isə əsl müttəqilərdir.