Zumər surəsi

39:31

Sonra siz qiyamət günü Rəbbinizin hüzurunda mübahisə edəcəksiniz.