Zumər surəsi

39:28

Biz (onlara) nöqsansız-qüsursuz (heç bir əyri-üyrülüyü, dolaşıqlığı olmayan) ərəbcə bir Qur´an nazil etdik ki, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinsinlər.