Zumər surəsi

39:27

Biz bu Qur´anda insanlar üçün hər çür məsəl çəkdik ki, bəlkə, öyüd-nəsihət qəbul etsinlər!