Zumər surəsi

39:12

Mənə (bu ümmətdən) ilk müsəlman olmaq buyurulmuşdur!"