Zumər surəsi

39:1

Kitabın (Qur´anın) nazil edilməsi yenilməz qüvvət, hikmət sahibi Allah tərəfindəndir!