Zəriyət surəsi

51:9

Ondan (Qur´andan, yaxud Muhəmməd əleyhissəlamdan) zatında dönüklük olan kimsə dönər! (Allahın əzəli elmində imandan kim dönmüşdürsə, Qur´andan və Peyğəmbərdən də elə o dönər!)