Zəriyət surəsi

51:8

(Ey müşriklər!) Sizin (Qur´an və Muhəmməd əleyhissəlam barəsində) sözləriniz müxtəlifdir (bə´ziniz Qur´ana şe´r, Peyğəmbərə şair, bə´ziniz də Qur´ana kahinlik əsəri, Peyğəmbərə kahin deyirsiniz).