Zəriyət surəsi

51:7

(Cürbəcür ulduz) yolları olan göyə and olsun ki,