Zəriyət surəsi

51:60

Və´d olunduqları gündən (qiyamət günündən) dolayı vay kafirlərin halına!