Zəriyət surəsi

51:6

Haqq-hesab (əmələ görə cəza və mükafat) da labüddür!