Zəriyət surəsi

51:56

Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım!