Zəriyət surəsi

51:55

Sən (onlara Qur´anla) öyüd-nəsihət ver. Çünki öyüd-nəsihət mö´minlərə fayda verir.