Zəriyət surəsi

51:5

Sizə və´d olunan (qiyamət) həqiqətdir (mütləq vaqe olacaqdır).