Zəriyət surəsi

51:4

Və ruzi bölən (hərəsi bir işə müvəkkil olan) mələklərə and olsun ki,