Zəriyət surəsi

51:38

Musanın hekayətində də (bir ibrət dərsi vardır). O zaman Biz onu Fir´onun yanına açıq-aşkar bir dəlillə göndərmişdik.